การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์

 

ผู้ชี้แจง

นายพจน์ สิชฌนุกฤษฏ์

ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

ประเด็นปัญหา
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 มีผู้ขอความช่วยเหลือผ่าน Application DLD 4.0 กรมปศุสัตว์ ให้ช่วยดำเนินการทำหมันสุนัข เนื่องจากสุนัขมีพฤติกรรมดุร้าย ไล่กัดคน
ข้อเท็จจริง
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นายสุเมธ จันทร์เพ็ญ ปศุสัตว์อำเภอศรีราชา ได้สอบถามไปยังผู้ร้องเรียนทางโทรศัพท์ คุณดารุณี ชาภักดี ผู้ร้องเรียนแจ้งว่าสุนัขจรจัดที่ตนดูแลอยู่ อาศัยอยู่บริเวณตลาดคลองถมข้างฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทั้งหมด 11 ตัว เป็นสุนัขเพศเมีย 6 ตัวทำหมันแล้ว 5 ตัว และเพศผู้ 5 ตัว ซึ่งกำลังแสดงอาการเป็นสัด จึงมีพฤติกรรมดุร้าย และไล่กัดคนที่สัญจรไปมา จึงอยากให้ทางปศุสัตว์ช่วยดำเนินการทำหมันสุนัขเพศผู้ทั้ง 5 ตัวให้
การดำเนินการ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีราชาได้ประสานงานกับทางเทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อเข้าดำเนินการทำหมันให้สุนัขเพศผู้ทั้ง 5 ตัวดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 256๔ เวลา 9.00 น.

ภาพประกอบการดำเนินงาน

  

  


 

 

 

 

ช่องทางเผยแพร่
๑. Website สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
๒. ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี
๓. รายงานอธิบดีกรมปศุสัตว์