การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์

 

ผู้ชี้แจง

นายพจน์ สิชฌนุกฤษฏ์

ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

ประเด็นปัญหา
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 มีผู้ร้องเรียนผ่าน Application DLD 4.0 กรมปศุสัตว์ ร้องเรียนซ้ำเรื่องการพบสุนัขจรจัดแสดงอาการคล้ายมีกระดูกติดคอ
ข้อเท็จจริง
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 256๔ เวลา 11.00 น. นายธานี กองอ่อน ปศุสัตว์อำเภอหนองใหญ่ ได้ติดต่อผู้ร้องเรียน เพื่อสืบหาข้อมูลเพิ่มเติม พบว่าสุนัขดังกล่าวอาศัยอยู่ภายในโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี สุนัขดังกล่าวเป็นสุนัขสีดำ อายุประมาณ 1 ปี มีอาการอ้าปากค้าง หุบปากไม่ได้ คล้ายมีอะไรติดอยู่ภายในปาก
การดำเนินการ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองใหญ่เบื้องต้นได้ให้ยาลดปวดแก่ผู้ดูแลสุนัขเพื่อให้นำไปผสมอาหารให้สุนัขกิน และแจ้งให้ขังสุนัขไว้ในพื้นที่จำกัด เพื่อในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 ทางสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองใหญ่จะเข้าไปดำเนินการดูแลรักษาเพิ่มเติมเป็นลำดับถัดไป

ภาพประกอบการดำเนินงาน

 

ช่องทางเผยแพร่
๑. Website สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
๒. ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี
๓. รายงานอธิบดีกรมปศุสัตว์