การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์

 

ผู้ชี้แจง

นายพจน์ สิชฌนุกฤษฏ์

ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

ประเด็นปัญหา
วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 มีผู้ร้องเรียนผ่าน Application DLD 4.0 กรมปศุสัตว์ ขอความช่วยเหลือทำหมันสุนัข
ข้อเท็จจริง
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายพจน์ สิชฌนุกฤษฏ์ ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี นายสุเมธ จันทร์เพ็ญ ปศุสัตว์อำเภอศรีราชา เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ พร้อมด้วยผู้ร้องเรียน ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ณ สุสานกังเฮ่ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เปิดโล่ง ไม่มีขอบเขตชัดเจน มีสุนัขอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวประมาณ 100 ตัว เจ้าหน้าที่ได้สอบถามไปยังผู้ดูแลสุสาน ได้ให้ข้อมูลว่า มักจะมีคนมาให้อาหารสุนัขบริเวณนี้ในช่วงเวลา 16.00 น. 3 - 4 วันต่อครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้วได้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการทำหมันสุนัขในบริเวณนี้ไปแล้วครั้งหนึ่ง
การดำเนินการ
ประสานให้ทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระติดต่อกับผู้ที่มาให้อาหารสุนัข เพื่อเข้าดำเนินการทำหมันสุนัขที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564

ภาพประกอบการดำเนินงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่องทางเผยแพร่
๑. Website สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
๒. ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี
๓. รายงานอธิบดีกรมปศุสัตว์