เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพนัสนิคม ดำเนินการเจาะเลือดโค ให้กับเกษตรกรในตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน พร้อมทั้งดำเนินการรักษาสัตว์ป่วย

 

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพานทอง ให้บริการรักษาแพะของเกษตรกร ในพื้นที่ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ่อทองออกดำเนินการเจาะเลือดโคในพื้นที่ ม.3 ตำบล วัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งตรวจ เฝ้าระวังโรคลัมปีสกิน พร้อมทั้งแนะนำส่งเสริมด้านการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร

 

 

 

 

 

 

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสัตหีบ ดำเนินการรักษาสัตว์ป่วย ในพื้นที่หมู่ 3 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

นายพจน์ สิชฌนุกฤษฎ์ ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชลบุรีสุ่มตรวจติดตามการจัดส่งนมโรงเรียนในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียน ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี