เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ่อทองออกดำเนินการเจาะเลือดโคในพื้นที่ ม.3 ตำบล วัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งตรวจ เฝ้าระวังโรคลัมปีสกิน พร้อมทั้งแนะนำส่งเสริมด้านการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร