สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสัตหีบ ดำเนินการรักษาสัตว์ป่วย ในพื้นที่หมู่ 3 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี