เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพนัสนิคม ดำเนินการเจาะเลือดโค ให้กับเกษตรกรในตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน พร้อมทั้งดำเนินการรักษาสัตว์ป่วย