ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

ที่อยู่หน่วยงาน ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-285286 โทรสาร 038-285256