งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  

 

 

รายละเอีดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

 

 

 งบทำลองประจำเดือนมกราคม 2561 

 

 

งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

 

 

งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561

 

 

งบประจำเดือนเมษายน 2561

 

 

งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561

 

 

งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561

 

 

งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561

 

 

งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561

 

 

งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561

 

 

งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561

 

 

งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

 

 

งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561