สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี จัดโครงการทำหมันสุนัขและแมว ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ณ อบต.หนองเสือช้าง ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ เวลา 08.30 -12.00 (ลงทะเบียนหน้างาน)