ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. นางสาวสาวินีย์ ลักษวุธ

2. นายสุธน เขียวมงคล

3. นายธรณินทร์ ปุณประเสริฐ

ทั้งนี้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ ตามบัญชีข้างต้นมารายงานตัว ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. (รายละเอียดเพิ่มเติม)