การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์

 

ผู้ชี้แจง

นายพจน์ สิชฌนุกฤษฏ์

ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

ประเด็นปัญหา
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 มีผู้ร้องเรียนผ่าน Application DLD 4.0 กรมปศุสัตว์ ร้องเรียนซ้ำเรื่องการพบสุนัขจรจัดแสดงอาการคล้ายมีกระดูกติดคอ
ข้อเท็จจริง
วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายธานี กองอ่อน ปศุสัตว์อำเภอหนองใหญ่ พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ได้ลงพื้นที่ติดตามดูอาการสุนัขกรณีร้องเรียนการพบสุนัขจรจัดแสดงอาการคล้ายมีกระดูกติดคอ ณ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาท หมู่ 1 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี พบว่าสุนัขดังกล่าวเป็นสุนัขเพศเมีย สีดำ อายุประมาณ 1 ปี และเนื่องจากเมื่อวันวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 256๔ ทางเจ้าหน้าที่ได้ให้ยาลดปวดแก่ผู้ดูแลสุนัข เพื่อให้นำไปผสมอาหารให้สุนัขตัวดังกล่าวกินแล้วนั้น สุนัขมีอาการดีขึ้น แข็งแรงดี กินอาหารได้ปกติ และไม่แสดงอาการคล้ายมีกระดูกติดคอแล้ว
การดำเนินการ

ภาพประกอบการดำเนินงาน

 

 

ช่องทางเผยแพร่
๑. Website สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
๒. ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี
๓. รายงานอธิบดีกรมปศุสัตว์